Mô hình tòa nhà Bàn Ủi (Flatiron building), New York, Mỹ bằng kim loại

240,000

còn 3 hàng