Chai bia gỗ retro vintage khui bia trang trí tường Y-Corona

125,000

còn 2 hàng