Đồ khui bia gỗ 40cm retro vintage trang trí tường Y-Pale

125,000

còn 2 hàng