Mô hình khách sạn Cánh Buồm (Burj Al Arab, Dubai) 8,5×8,5x16cm

310,000

còn 3 hàng