Mô hình kim loại đền Taj Mahal, Ấn Độ cỡ nhỏ

160,000

còn 3 hàng