Mô hình kim loại đền Taj Mahal, Ấn Độ cỡ lớn

280,000

còn 3 hàng