Mô hình Khải Hoàn Môn cỡ nhỏ (4x6x6,3cm)

125,000

còn 3 hàng