Bộ 3 mô hình nổi tiếng ở Paris, Pháp: Nhà thờ Đức bà, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn

310,000

còn 3 hàng