Chai bia gỗ retro khui bia trang trí tường Y-Jim Beam

125,000

còn 4 hàng